Przedmowa do kroniki:

Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku, oddajemy do Waszych rąk publikację przygotowaną w ramach obchodów Jubileuszu 60-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica. Minęło już 60 lat, od kiedy II Liceum pojawiło się w krajobrazie edukacyjnym naszego miasta. 60 lat temu naukę w Szkole rozpoczęli pierwsi uczniowie. Dziś 58 roczników Maturzystów daje nam imponującą liczbę 9615 Absolwentów. To wielki powód do dumy. Są wśród nich lekarze, prawnicy, inżynierowie, pedagodzy, pracownicy naukowi najlepszych uczelni nie tylko w Polsce, ale również za granicą, oraz przedstawiciele wielu innych zawodów. Mury szkoły opuszcza już trzecie pokolenie Absolwentów. W ciągu mienionych 6 dekad Szkoła przeszła ogromny rozwój organizacyjny budując poprzez systematyczną, codzienną pracę swój wizerunek. Prestiż i renoma jakie są dziś Jej udziałem, są konsekwencją wielkiego, pełnego energii, zaangażowania, pomysłowości zespołu nauczycieli i umiejętnie ich wspierających kadr kierowniczych, oraz ogromnego wysiłku naszych uczniów. W niektórych działaniach edukacyjnych II Liceum było absolutnym pionierem, nie tylko w skali miasta, ale także województwa i kraju liczny udział Absolwentów w 3 poprzednich Zjazdach z okazji Jubileuszy 25, 40 i 50-lecia potwierdza więź, jaka ze Szkołą łączy jej Wychowanków. To cenny kapitał, a jednocześnie dowód zaufania i zobowiązanie do dalszej wytężonej pracy dla kolejnych pokoleń Uczniów i Pedagogów. Zdaję sobie sprawę, że niniejsza publikacja jest tylko próbą zarysu bogactwa życia Szkoły. Ufam, że spotka się z zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem z Państwa strony.

Henryk Frynas

Dyrektor II Liceum

W ramach obchodów Jubileuszu 60-lecia nauczyciele II Liceum przygotowali nową, bogato ilustrowaną wersję Kroniki szkolnej. Na 292 stronach zawarto następujące działy:

  • Rozwój szkoły
  • Życie szkoły 2004-2014
  • Europa w II Liceum
  • II Liceum w Europie 2004-2014
  • W podróży z Hansem Höffmannem
  • Olimpijczycy
  • Sport w II LO
  • Kalendarium
  • Kadra kierownicza i nauczycielska
  • Absolwenci II Liceum 1956-2014

Osoby zainteresowane zakupem publikacji jubileuszowej „Kronika 60-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica” proszone są o kontakt z sekretariatem szkoły.