W dniach 19.10.2014r. – 26.10.2014 r. 32 – osobowa grupa młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach wyruszyła w kolejną podróż zagraniczną, tym razem do Paryża. Realizowała tam projekt edukacyjno-językowy wybrany z oferty Europejskiego Centrum Młodzieży z Łodzi. Przedsięwzięcie to zostało przygotowane i zrealizowane przez nauczycielkę j. niemieckiego p. Katarzynę Gutowską-Lipiec.

Celem wyjazdu było propagowanie szeroko pojętej tematyki europejskiej, rozwijanie sprawności językowych, przezwyciężanie uprzedzeń wobec innych narodowości, poznanie historii Paryża oraz życia codziennego mieszkańców stolicy Francji. Dzięki zajęciom językowym, prowadzonym w języku angielskim, uczniowie doskonalili swoje umiejętności w zakresie tworzenia samodzielnych wypowiedzi w mowie i piśmie. Językowo wspierani byli przez nauczycielki j. angielskiego ze „Staszica”: p. Agnieszkę Pędzisz-Nogajską oraz p. Martę Głowacką.

Uczestnicy projektu zwiedzili i podziwiali:
– Wersal – pałac z kompleksem ogrodowo-parkowym i zarazem od XVII wieku miejsce rezydencji królów francuskich,
– Wieżę Eiffla- symbol Francji,
– Łuk Triumfalny przy Polach Elizejskich,
– Muzeum Orscy ze znanymi dziełami twórców impresjonistycznych : Claude Monet’a, Vincenta van Gogh’a, Edouarda Manet’a czy Paula Cezanne,
– Luwr – jedno z największych i najstarszych muzeów na świecie, a w nim słynne dzieła sztuki: posąg Nike z Samotraki, Wenus z Milo oraz słynny obraz Leonardo da Vinci „ Mona Lisa”,
– Notre-Dame – jedną z najbardziej znanych katedr na świecie, między innymi dzięki powieści „Dzwonnik z Notre Dame” francuskiego pisarza Victora Hugo,
– Sacre Coeur – słynną białą bazylikę na wzgórzu Montmartre,
– Panteon, w którym znajdują się grobowce Emila Zoli, Victora Hugo, Woltera, Jana Jakuba Rousseau, a także polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie oraz jej męża,
– Cmentarz Pere-Lachaise – największy i najsłynniejszy cmentarz paryski, na którym pochowani zostali m.in.: Fryderyk Chopin, Edith Piaf czy Jim Morrison,
– Muzeum Perfum Fragonard, w którym uczniowie poznali tajniki produkcji francuskich perfum,
– Plac i ogrody Trocadero,
– Muzeum Sztuki Współczesnej Pompidou,
– Plac Strawińskiego z fikuśnymi figurkami i fontanną oraz
– Moulin Rouge – słynny Czerwony Młyn.

Jednym z ostatnich punktów projektu edukacyjnego była wizyta w szkole Ecole polonaise de Paris im. Adama Mickiewicza przy ambasadzie RP w Paryżu. Młodzież zwiedziła szkołę oraz poznała zasady funkcjonowania ww. instytucji oświatowej.

Pobyt we Francji zwieńczył 9-godzinny pobyt wszystkich uczestników projektu w parku rozrywki Disneyland, w którym zarówno uczniowie, jak i dorośli bawili się wyśmienicie.
Dla wielu z nas była to podróż życia, która na zawsze zostanie w pamięci. 

1. Adamczyk Paulina
2. Chmiel Tomasz
3. Drapejkowska Julia
4. Dziuba Joanna
5. Dziwosz Bartłomiej
6. Gęborek Katarzyna
7. Janus Paulina
8. Kalisz Michał
9. Karlik Natalia
10. Kępińska Agata
11. Koprowska Małgorzata
12. Kosztowniak Aleksandra
13. Kozieł Anna
14. Kwiecień Weronika
15. Laskowski Michał
16. Latała Michał
17. Maciąg Karol
18. Milanowski Tomasz
19. Miśkiewicz Joanna
20. Nowak Olga
21. Papaj Barbara
22. Papaj Julia
23. Rożek Natalia
24. Ryska Agata
25. Sadłocha Angelika
26. Sarna Dominika
27. Sepiół Dominik
28. Szczepański Aleksander
29. Tkaczuk Kinga
30. Tomczyński Kacper
31. Wojarska Dominika
32. Żelazowska Donata
33. Gutowska-Lipiec Katarzyna – kierownik grupy
34. Pędzisz-Nogajska Agnieszka – opiekun grupy
35. Głowacka Marta – opiekun grupy
W dniach 5.10.2013r. – 11.10.2013r. 16-osobowa grupa młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach wzięła udział w projekcie edukacyjno-językowym „Dania – historia i teraźniejszość” zorganizowanym przez Europejskie Centrum Młodzieży w Łodzi. Całe przedsięwzięcie zostało przygotowane i zrealizowane z inicjatywy nauczycielki j. niemieckiego ze „Staszica” p. Katarzyny Gutowskiej – Lipiec.
Nauczycielce przyświecała idea promowania wśród młodzieży nauki języka niemieckiego oraz rozwijanie międzynarodowych kontaktów młodzieży.

W projekcie uczestniczyła także p. Agnieszka Pędzisz –Nogajska – nauczycielka języka angielskiego z II LO, która wspierała językowo wszystkich uczestników ww. przedsięwzięcia.
Wyjazd do Danii był niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich uczestników projektu. Warsztaty językowe, wywiady z mieszkańcami miasteczek duńskich były ciekawym doświadczeniem dla licealistów, którzy musieli przełamać barierę językową w bezpośrednim kontakcie z Duńczykami. Poza zadaniami językowymi przygotowanymi w j. angielskim i niemieckim młodzież i ich opiekunowie mieli możliwość hospitacji szkoły duńskiej w Noerre Nebel oraz w Varde, dzięki czemu poznali tamtejszy system szkolnictwa. Projekt w Esbjerg – największym duńskim porcie na Morzu Północnym, a w nim zwiedzanie Muzeum Morza i Rybołówstwa oraz Oceanarium był kolejnym punktem programu. Duże wrażenie na uczestnikach projektu wywarło także przepiękne, zarazem najstarsze miasto duńskie Ribe. Młodzież podziwiała m.in.: tamtejszą katedrę oraz zwiedziła Muzeum Wikingów. Kolejnym punktem w projekcie był kilkugodzinny pobyt w Kopenhadze. Uczniowie ze Staszica podziwiali m.in: najsłynniejszy pomnik w Danii – Małą Syrenkę, Cytadelę, Kościół Fryderyka, Amalienborg – oficjalną rezydencję królewską oraz port miejski z urokliwymi i kolorowymi kamieniczkami. Rejs promem z Gedster do Rostocku był ostatnią przygodą w drodze młodzieży do kraju.

Pobyt w Danii był nowym doświadczeniem zarówno dla uczniów jak i ich nauczycieli. Na długo pozostanie w pamięci.

1. Adamczyk Magdalena
2. Bachniak Michał
3. Charemski Kordian
4. Dudek Diana
5. Fryziel Michał
6. Goławska Paula
7. Jezierska Julia
8. Kępińska Agata
9. Kozieł Anna
10. Król Beniamin
11. Lech Kinga
12. Majecki Jakub
13. Pituch Katarzyna
14. Sadłocha Angelika
15. Stańczak Bartosz
16. Staszewska Olga
17. Gutowska-Lipiec Katarzyna – kierownik grupy
18. Pędzisz-Nogajska Agnieszka – opiekun grupy
W ramach Roku Polsko – Niemieckiego 2005/2006 sześcioro uczniów II LO im. St. Staszica (Anna Bębenek, Paulina Wilkońska, Maria Dróżdż, Paulina Brzozowska, Maciej Borowiec i Marek Gębski) wzięło udział w projekcie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz niemieckiego Federalnego Ministerstwa ds. Kształcenia i Badań „Skłodowska – Curie spotyka Einsteina”. Program wizyty stu przedstawicieli polskiej młodzieży w niemieckich instytucjach badawczych obejmował wykłady o A. Einsteinie i M. Skłodowskiej – Curie, wizyty w laboratoriach fizycznych, genetyczno-biotechnologicznych Uniwersytetu Humboldta, Wolnego Uniwersytetu w Berlinie , Niemieckiego Centrum ds. Kosmosu i Żeglugi Powietrznej itp, a także spotkania, dyskusje i zajęcia ze studentami z Niemiec na temat możliwości i warunków studiowania w Niemczech jak i spotkanie z ministrem Federalnego Ministerstwa Edukacji i Nauki. Postępowanie kwalifikacyjne przebiegało na podstawie formularzy aplikacyjnych, które młodzież wypełniała samodzielnie na podstawie swej wiedzy, doświadczenia i zainteresowań. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowała pani Beata Szczepańska, która też po etapie kwalifikacyjnym organizowała wyjazd młodzieży do Niemiec. Spośród 30 wysłanych prac zostało zakwalifikowanych 6. Był to wielki sukces, zważywszy na fakt, iż II LO było jedyną szkołą w województwie zakwalifikowaną do udziału w projekcie. Suma doświadczeń zdobytych podczas pobytu w Niemczech, walory poznawcze tej podróży, możliwość treningu języka niemieckiego, kontakt ze studentami z Niemiec, poznanie ich dnia codziennego i możliwości studiowania w Niemczech wzbogaciły pod każdym względem doświadczenie indywidualne uczestników programu.

Patronem projektu Deutsche SchülerAkademie jest Ministerstwo Oświaty i Nauki RFN. DSA jest inicjatywą dla wspierania i promowania szczególnie utalentowanych i motywowanych uczniów z Niemiec, a także wybranych uczniów z krajów europejskich. W ramach trwającej 16 dni Międzynarodowej Akademii w Metten i Torgelow biorą udział stypendyści z krajów europejskich, pracując w ramach projektów z nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych, historii, gospodarki, statystyki, języków obcych, muzyki i medycyny. Efekty ich pracy są publikowane w formie Dokumentacji Akademii, a przyjaźnie zawarte dzięki międzynarodowej współpracy owocują rokrocznymi spotkaniami byłych członków Akademii w Klubie CdE.

Podstawą kwalifikacji do programu jest zaawansowana znajomość języka niemieckiego i szczególne osiągnięcia potwierdzone udziałem w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Kryterium brane pod uwagę podczas naboru jest także kreatywność i aktywność na forum organizacji szkolnych.

Międzynarodowa Akademia Metten 2004

W styczniu 2004 roku organizatorzy Akademii zwrócili się z zaproszeniem do udziału w programie do pani Beaty Szczepańskiej, na wniosek której zostały wytypowane ze szkoły dwie uczennice: Aleksandra Borowiec i Ewa Borowiec, spełniające warunki określone w regulaminie DSA. Postępowanie kwalifikacyjne, wymiana korespondencji między panią Beatą Szczepańską a organizatorami trwało blisko 4 miesiące. Jej efektem było przyznanie nie jednego lecz dwóch miejsc w Akademii. Dziewczętom przyznano także stypendium rządu RFN.

Międzynarodowa Akademia Torgelow 2007

Podobny przebieg miała kwalifikacja do programu w roku 2007, w efekcie której do udziału w Międzynarodowej Akademii w Torgelow zakwalifikowano Bartosza Szczepańskiego.

Uczniowie pracowali w ramach następujących projektów badawczych:

• Aleksandra Borowiec „Von der Zelle bis zum Ökosystem“
• Ewa Borowiec „ Experimentelle Wahrnehmungsforschung”
• Bartosz Szczepański „Die Hanse. Ein historischer Wirtschaftsraum.”

Stypendyści ze Staszica brali udział w wykładach, dyskusjach, zajęciach o charakterze eksperymentalnym, wygłaszali referaty. Podczas zajęć posługiwali się biegle językiem niemieckim i angielskim. W czasie wolnym od zajęć poznawali okolicę, biorąc udział w spływach kajakowych, wycieczkach rowerowych, zwiedzali niemieckie miasta.
Udział w Akademii ma charakter prestiżowy, umożliwia ponadprzeciętnie uzdolnionej młodzieży poszerzanie wiedzy na poziomie akademickim jak i wzajemne poznanie.