I Powiatowy konkurs przyrodniczy: „Z przyrodą za pan brat”.

Koleżanki i Koledzy nauczyciele przedmiotów przyrodniczych. Drodzy uczniowie gimnazjów.

Nasze liceum ma niezwykłą przyjemność zainaugurować na terenie miasta i powiatu nowy, konkurs o tematyce przyrodniczej – „Z przyrodą za pan brat” . Nowe wyzwania, jakie stawia przed nami świat współczesny w zakresie ekologii, ochrony zasobów naturalnych, zagrożonych gatunków roślin i zwierząt daleko wykraczają poza spektrum zainteresowania i badania pojedynczych nauk. Skuteczne rozwiązywanie tych problemów wymaga twórczego łączenia wiedzy z różnych dziedzin i holistycznego postrzegania zjawisk przyrodniczych. Organizowany przez nas konkurs, przez zamierzoną   multidyscyplinarność wychodzi naprzeciw tym wymogom. Pozwoli Wam drodzy uczniowie nie tylko sprawdzić swoją wiedzę z dziedziny biologii i chemii, ale również nabyć umiejętności niezbędne na dalszych etapach kształcenia, odkryć i twórczo wykorzystać swoje talenty, ponad to rozbudzi w Was ciekawość poznawczą.   Zapraszamy Was do licznego udziału w tym przedsięwzięciu!

Konkurs pod hasłem: „Z przyrodą za pan brat” kierujemy do uczniów wszystkich  szkół gimnazjalnych powiatu starachowickiego!!!

I. Organizatorzy
II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
w Starachowicach
• Patronat: Starosta Powiatu Starachowickiego
• Patronat Honorowy: Świętokrzyski Kurator Oświaty
Komitet organizacyjny: Inicjator konkursu- mgr Rozalia Furmanek, mgr Beata Kidoń, mgr Cezary Wójtowicz, mgr Beata Wąs

Skład Jury:
– przewodniczący – mgr Rozalia Furmanek
– z-ca przewodniczącego – mgr Cezary Wójtowicz
– członkowie – mgr Beata Kidoń, Beata Wąs oraz nauczyciele
biologii lub chemii wytypowani przez dyrektorów gimnazjów
(1 nauczyciel biologii lub chemii z każdej szkoły gimnazjalnej).

II. Przebieg
Konkurs jest dwuetapowy.
1. Etap szkolny przeprowadzony zostanie w danej szkole 11.02.2015r. (środa) o godz. 1000 / czas trwania 90 min.
W etapie szkolnym mogą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie z klas I – III. Zostanie on przeprowadzony w postaci testu pisemnego składającego się z pytań zamkniętych i otwartych z biologii i chemii.
Pytania zostaną doręczone do danej szkoły w odpowiednim terminie. Jednocześnie prosimy o zachowanie zasady tajności przed jego rozpoczęciem. Po jego przeprowadzeniu prosimy o przesłanie lub osobiste doręczenie w terminie do dnia 24.02.2015r. (wtorek) na adres:
II Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica
ul. Szkolna 12
27-200 Starachowice
z dopiskiem „Z przyrodą za pan brat”
maksymalnie 4 prac uczniów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów. Do prac proszę dołączyć protokół zbiorczy z przebiegu etapu szkolnego, przesłany przez organizatorów wraz z testem.
2. Etap powiatowy przeprowadzony zostanie 11.04.2015r. (sobota) o godz. 9.00 – 10.30 (90 min.) w II LO im. Stanisława Staszica ul. Szkolna 12, 27 – 200 Starachowice. Podstawą rozgrywek II etapu – powiatowego będzie sprawdzian testowy składający się z 20 zadań zamkniętych z biologii chemii (po 10 z każdego przedmiotu) oraz 10 zadań otwartych (po 5 z każdego przedmiotu).

III. Zagadnienia
Zakres treści z biologii:
– budowa i chemiczne składniki komórki
– tkanki roślinne i zwierzęce
– przegląd systematyczny organizmów roślinnych i zwierzęcych
– organizm człowieka i jego funkcjonowanie
– mechanizm przekazywania, odczytywania informacji
genetycznej
– dziedziczenie cech i płci u człowieka
– mechanizmy i dowody ewolucji
– ekologia
– zanieczyszczenie środowiska i sposoby jego ochrony.
Zakres treści z chemii:
– substancje i ich przemiany
– wewnętrzna budowa materii,
– woda i roztwory wodne
– kwasy
– wodorotlenki
– sole
– węgiel i jego związki z wodorem

Wszyscy uczniowie, którzy zostali wytypowani przez dana szkołę gimnazjalną do etapu powiatowego zostaną automatycznie zakwalifikowani do udziału w nim. W związku
z tym organizatorzy nie wysyłają kolejnego zawiadomienia
do szkół biorących udział w konkursie.

Prosimy o przybycie w podanym terminie na II etap konkursu do II Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach.

Uczestnicy konkursu proszeni są o przyniesienie własnych przyborów do pisania, linijkę oraz kalkulator.

Każdy uczestnik otrzyma na miejscu układ okresowy oraz tablicę rozpuszczalności wodorotlenków i soli.

W trakcie oczekiwania na wyniki etapu powiatowego organizatorzy zapewniają słodki poczęstunek oraz m. in. zwiedzanie szkoły.

O ewentualnych zmianach poinformują organizatorzy.

Rok szkolnyEdycja konkursuZwycięzcaNAZWA SZKOŁY GIMNAZJALNEJ
2017/2018IVStanisław SokołowskiSpołeczne Gimnazjum STO Starachowice
2016/2017IIIJustyna LuborakGimnazjum nr 2 w Starachowicach
2015/2016IIJulia WalkowskaSpołeczne Gimnazjum STO Starachowice
2014/2015IArtur PastuszkaGimnazjum nr 3 w Starachowicach