II LO – IGS Aurich
Organizację wymiany wspomaga corocznie Biuro Polsko- Niemieckiej Wymiany Młodzieży ( Jugendwerk ) w Warszawie. Zapoczątkowana w 1989 przez nauczyciela języka niemieckiego w II LO pana Mariana Janusza wymiana między naszą szkołą a IGS     ( Zintegrowaną szkołą średnią) w Aurich ( Niemcy , Dolna Saksonia ) z powodzeniem kontynuowana jest  aż do dnia dzisiejszego . Od roku 2000 prowadzą ją wicedyrektor szkoły pan Norbert Kutyła oraz pani Dorota Głowacka – nauczyciel języka niemieckiego. W roku szkolnym 2009/ 2010 obchodziliśmy uroczysty jubileusz 20-lecia wymiany. Obchody podzielono na dwie części, polską w Starachowicach i niemiecką w Aurich. Uroczystość uświetnili swoją obecnością ówcześni dyrektorzy szkół pan Henryk Frynas oraz pan Thorsten Quest. Na obchody jubileuszu przybyli także opiekunowie wymiany z minionych lat oraz emerytowani dyrektorzy szkół , którzy wspierali przez lata to przedsięwzięcie: Ulrich Mittelstadt oraz Stanisław Banaszkiewicz a także nauczyciele : Berndt Arpke, Hinnrich Schmidt, Helmut Wendt, Johannes Funke, Marian Janusz oraz przedstawiciele władz powiatowych na czele ze starostą powiatu panem  Andrzejem Matynią. Obchody jubileuszu połączone z bieżącą wymianą umożliwiły młodzieży uczestnictwo w uroczystości m.in. w  spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Starachowicach oraz urzędzie powiatu Aurich. Tradycją ostatnich lat wymiany między II LO a IGS Aurich stały się kilkudniowe wycieczki poza nasze miasta. Dzięki temu  młodzież poznaje nie tylko region, w którym mieszkają partnerzy wymiany ale także wiele innych ciekawych zakątków Niemiec i Polski. Byliśmy w Nadrenii Wesfalli, podziwiając piękne Zamki nad Renem,  w zabytkowym Dreźnie, portowym Hamburgu i oczywiście w Berlinie. W Polsce młodzież niemiecka mogła zwiedzić rejony górskie, Zakopane i okolice, Gdańsk i wybrzeże nad Zatoką Gdańską, Mazury i rejony Polski wschodniej połączone z wycieczką do Lwowa. Niezmiennym od lat elementem wymiany jest  edukacja historyczna, wizyty w byłych obozach na terenie Polski i Niemiec : Auschwitz – Birkenau, Majdanek, Stutthof oraz obozach na terenie Emsland ( Dolna Saksonia ) a także liczne muzea poświęcone wspólnej tragicznej historii m. in. Muzeum Powstania Warszawskiego. Wymiana  to jednak nie tylko nauka , to także rozrywka w gronie rówieśników, wspólne spędzanie czasu wolnego w rodzinach i wśród przyjaciół. Poznanie służy wzajemnemu zrozumieniu, akceptowaniu odmienności, wspólnemu patrzeniu w przyszłość. Mimo , że Niemcy nie są krajem odległym i z tego względu, w pojmowaniu dzisiejszej młodzieży  mało atrakcyjnym, to niezmiennie od lat udaje nam się znaleźć grupę zainteresowanych, młodych ludzi, którzy ten kilkudniowy pobyt potrafią wykorzystać z pożytkiem dla swojej edukacji a co za tym idzie swojej przyszłości. W czerwcu 2012 r przedstawiciele II LO N. Kutyła i D. Głowacka uczestniczyli w obchodach jubileuszu 40- lecia istnienia IGS Aurich. Część oficjalną uświetniły wystąpienia emerytowanych dyrektorów IGS, przedstawicieli władz oświatowych Dolnej Saksonii a także koncert muzyki klasycznej oraz przedstawienie teatralne , przygotowane przez uczniów i nauczycieli IGS. Delegacja naszej szkoły przekazała tablicę upamiętniającą jubileusz naszej partnerskiej szkoły. Mamy nadzieję , że wymiana między II LO a IGS Aurich doczeka jeszcze wielu pięknych jubileuszy i ciągle będzie atrakcyjną formą poznawania świata dla pokoleń młodych Niemców i Polaków.