Agnieszka Sarzyńska – przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców

Marcin Sowula – z-ca przewodniczącej Prezydium Rady  Rodziców

Arkadiusz Pająk – członek Prezydium Rady Rodziców

przewodniczący
– członkowie
Nr rachunku Rady Rodziców:
75 1240 2281 1111 0011 0355 5710  Bank Pekao

Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Starachowicach ul. Szkolna 12 27-200 Starachowice
NIP: 664-109-71-72

Projekt regulaminu Rady Rodziców do konsultacji

Do pobrania