Po raz kolejny skorzystaliśmy z oferty edukacyjnej IPN w ramach  działalności  Centrum Edukacyjnego ,,Przystanek  Historia,,. Celem  Przystanku Historia  jest popularyzowanie wiedzy o historii najnowszej . Prezentowane są tam wystawy historyczne , odbywają się  konferencje naukowe  i wykłady z zakresu historii najnowszej.  Pracownicy Centrum Edukacyjnego przyjeżdżają także do szkół z wykładami historycznymi , aby wśród młodzieży popularyzować edukację historyczną.

9 czerwca w naszej szkole młodzież klas pierwszych miała okazję poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę na temat PRL i wysłuchać wykładu na temat tego okresu w historii Polski .

Pani Elżbieta Krężołek – pracownik naukowy IPN Delegatura Kielecka , przybliżyła nam temat

,, Kryzysy w PRL w latach  1956,1968,1970,1976,1980 ,,. Wykład wzbogaciła prezentacja oryginalnych zdjęć  z wydarzeń , które miały miejsce w tym czasie . Uczniowie dowiedzieli się dużo na temat sytuacji politycznej , społecznej i gospodarczej PRL oraz realiów życia codziennego ludzi  w tym okresie.