30 września w  naszej szkole odbyła się konferencja w ramach projektu organizowanego przez ŚCDN oraz Instytutu Pamięci  Narodowej ( oddział kielecki ) pod hasłem ,, W drodze do wolności”.  W trakcie spotkania młodzież z klas humanistycznych 1 A, 2A i 3A  miała okazję wysłuchać dwóch wykładów wygłoszonych przez pracowników IPN:

– ,,Polska wojna obronna w 1939 roku” (dr Michała Zawisza)

– ,,Polityka okupanta niemieckiego i radzieckiego wobec narodu polskiego” (dr Marek Jończyk)

Wiedzę zdobytą w czasie spotkania uczniowie sprawdzili w quizach zorganizowanych po prelekcjach. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz materiały dydaktyczne z zakresu II wojny światowej. Spotkanie było ciekawą  lekcją historii dla naszej młodzieży oraz poszerzyło ich wiedzę nt. II wojny światowej. Organizacją tego spotkania zajęli się  nauczyciele historii.