21 VI 2016 w ramach współpracy Naszej Szkoły z Politechniką Świętokrzyską nasze biol-chemy:  IC oraz IIE, pod opieką pani Rozalii Furmanek, oddawały się badawczym pasjom na terenie Politechniki. Zapoznaliśmy się z nowoczesnymi pracowniami i laboratoriami oraz praktycznym wykorzystaniem  odnawialnych źródeł energii w funkcjonowaniu uczelni. A potem drzwi laboratorium stanęły przed nami otworem. W ochronnych fartuchach, z dostępem do profesjonalnych urządzeń, mogliśmy wcielić się w rolę prawdziwych biologów! Możliwość samodzielnego wykonania preparatów, odczytywanie cech morfologicznych,  a następnie identyfikacja obserwowanych organizmów utwierdziły w nas przekonanie, że to właśnie BIOLOGIA JEST KRÓLOWĄ NAUK!