Korzystając z pięknej wiosennej pogody uczniowie z klasy 1d ( mat- geo) opuścili szkolne mury i 19 maja wybrali się na zajęcia terenowe z geografii.

Ich celem było przećwiczenie i praktyczne wykorzystanie  zdobytych w czasie lekcji umiejętności  i wiedzy z działu „Kartografia”.

Pod opieką pani Katarzyny Orłowskiej  uzbrojeni w mapy, kompasy i taśmy miernicze przystąpili do wykonywania ćwiczeń , zgodnie z otrzymaną od nauczyciela  kartą pracy: orientowali mapy, wyznaczali azymuty i mierzyli odległości. Zebrane informacje nanosili na papier.

Efektem ich pracy były całkiem dokładne plany boiska i dziedzińca szkolnego z zaznaczonymi punktami orientacyjnymi. Wykonane plany dumni autorzy prezentują na zdjęciach.

Następne zajęcia terenowe z geografii , tym razem dla klasy 2d (mat-geo) odbędą się 3 czerwca  na Świętym Krzyżu. Będą one przeprowadzone przez pracowników naukowych Katedry Ochrony Środowiska  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach współpracy uczelni z II Liceum.