Informujemy, że we wrześniu 2017 obędą Jesienne Warsztaty Naukowe II LO.  Organizatorami warsztatów są Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach. Będą przeprowadzone w obiektach AGH i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na chętnych czeka solidna dawka wiedzy praktycznej. Najważniejsze punkty warsztatów to między innymi: udział w zajęciach laboratoryjnych o charakterze akademickim w laboratoriach AGH oraz nocne obserwacje ciekawych obiektów kosmicznych  w Obserwatorium Astronomicznym UJ ( nie możemy zagwarantować bezchmurnego nieba 🙁  ). Zakwaterowanie w akademiku, wyżywienie w stołówce studenckiej.  W programie nie zabraknie również  atrakcji oferowanych studentom przez Kraków 🙂 !

Jeśli jesteś:

  • uczniem klas 1-3 o rozszerzonym programie matematyki i fizyki II LO w Starachowicach
  • dociekliwy, nie boisz się zadawania pytań, analizowania, poszukiwania rozwiązań  i dyskusji
  • zainteresowany naukami ścisłymi i gotowy do podjęcia wysiłku w celu rozwoju swoich umiejętności w tym zakresie – te warsztaty są dla Ciebie!

W procesie rekrutacji do wyjazdu pierwszeństwo będą mieli uczniowie, którzy są, lub chcą być uczestnikami olimpiad i konkursów z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych. Koszt warsztatów będzie porównywalny z kosztem czterodniowej wycieczki. Osoby zainteresowane uczestnictwem tej formie kształcenia proszone są o kontakt bezpośredni lub za pośrednictwem poczty Librus z dr Jackiem Orzechowskim do końca roku szkolnego tj. 23 czerwca. Absolwenci gimnazjów –przyjęci  do klasy 1B matematyczno -fizycznej w II LO mogą zgłaszać swój udział e- mailem na adres szkoły sekretariat@2lo.starachowice.pl z dopiskiem warsztaty naukowe  do 31 sierpnia 2017.