W dniu 16 lutego 2019 roku odbyła się XIV edycja Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego  „W świat z niemieckim”. Konkurs ten organizowany jest od 2005 roku przez II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach pod patronatem Starosty Powiatu Starachowickiego oraz po raz kolejny pod Honorowym Patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. W bieżącym roku szkolnym konkurs  skierowany był nie tylko do uczniów klas gimnazjalnych, ale także uczniów szkół podstawowych.

Celem w/w przedsięwzięcia jest propagowanie języka niemieckiego wśród uczniów całego powiatu starachowickiego oraz motywowanie ich do pogłębiania wiedzy z tego przedmiotu. Organizator konkursu, zarazem jego pomysłodawca – nauczyciel języka niemieckiego w II LO  p. Katarzyna Gutowska-Lipiec podróżując z uczestnikami „W świat z niemieckim”  podkreśla jak bardzo przydaje się znajomość języka niemieckiego w naszym życiu prywatnym i zawodowym.  Przykładem tego są systematycznie organizowane w „Staszicu” wymiany ze szkołami  niemieckimi, m.in. w Herdecke,  Aurich, Vechcie czy projekty językowo-edukacyjne. Dzięki nim młodzież może sprawdzić się w komunikacji „na żywo”, a także znacznie poszerzyć znajomość słownictwa niemieckiego. Jest to więc świetny sposób zarówno na pogłębienie swej wiedzy, jak i na nawiązanie interesujących znajomości oraz świetną zabawę.

W bieżącym roku szkolnym do konkursu zgłosiło się aż 19 szkół gimnazjalnych i podstawowych z powiatu starachowickiego.  W etapie szkolnym, który odbył się  12.12.2018r. wzięło udział 71 uczniów. Ich zadaniem było rozwiązanie testu gramatyczno-leksykalnego, przygotowanego przez p. Katarzynę Gutowską-Lipiec. Do etapu powiatowego zakwalifikowało się 39  uczniów z 17 szkół.

W sobotę 16.02.2019r., w budynku II LO w Starachowicach odbył się II etap konkursu. Przybyłą grupę gimnazjalistów wraz z opiekunami powitali organizatorzy, w tym uczniowie klasy I D, którzy zadbali o miłą atmosferę w tym ekscytującym dla uczestników konkursu dniu. Wraz z licealistami i wicedyrektorem „Staszica”, p. Norbertem Kutyłą zwiedzili  szkołę oraz uczestniczyli w czasie przerwy w rozgrywkach sportowych.

II etap konkursu składał się z 2 części: pisemnej i ustnej. Test pisemny sprawdzał podstawowe sprawności językowe m.in.: rozumienie tekstu słuchanego, pisanego, poziom wiedzy z gramatyki, leksyki, a także wiedzę dotyczącą krajów niemieckiego obszaru językowego.

Do części ustnej komisja konkursowa zakwalifikowała 14 uczniów. Każdy z nich miał do wykonania 3 zadania: opis obrazka, 1 reakcję językową oraz wypowiedź na podany w zestawie temat.

Jury w składzie :

  1. Katarzyna Gutowska-Lipiec
  2. Dorota Głowacka
  3. Aneta Cieśla-Pedryc
  4. Bożena Kozłowska
  5. Agnieszka Pawelec
  6. Ewa Telec
  7. Bernadeta Ryś

oceniło wiedzę uczniów i przyznało miejsca.

Zwycięzcą XIV Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego  „W świat z niemieckim” została Julia Cebula z SLO STO (opiekun: p. Agnieszka Pawelec).  II miejsce zajął Mateusz Orłowski ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Starachowicach (opiekun: p. Iwona Kowalska), zaś na III miejscu uplasowała się Aniela Jeziorska ze Szkoły Podstawowej w Szerzawach (opiekun: p. Bernadeta Ryś)

Kolejne miejsca zajęli:

IV – Katarzyna Żurowska ( Gimnazjum nr 1, op.: p. Aneta Różalska)

V – Wiktor Serwicki ( SLO STO, op.: p. Agnieszka Pawelec)

VI – Angelika Kita ( Gimnazjum nr 4, op.: p. Jolanta Wiśniewska)

VII -. ex aequo Marta Wojteczek ( Szkoła Podstawowa w Szerzawach, op.: p. Bernadeta Ryś) i Jakub Nowakowski ( Szkoła Podstawowa nr 13, op.: p. Jolanta Wiśniewska)

VIII –  Kacper Janus ( Gimnazjum nr 4, op.: p. Jolanta Wiśniewska)

IX – Natalia Mazur ( Gimnazjum nr 4, op.: p. Jolanta Wiśniewska)

X –  Emilia Nowak ( Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach, op.: p. Bożena Kozłowska)

XI – Kacper Zięba (Szkoła Podstawowa w Pawłowie, op.: p. Agnieszka Pawelec)

XII –  Julia Kozieł ( Szkoła Podstawowa w Szerzawach, op.: p. Bernadeta Ryś)

XIII m. Martyna Celuch (Szkoła Podstawowa w Osinach, op.: p. Aneta Cieśla-Pedryc)

Uczestnicy konkursu odebrali z rąk dyrektora II LO p. Tadeusza Szczepańskiego nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Nagrodzeni zostali także nauczyciele j. niemieckiego, którzy przygotowywali swoich podopiecznych do w/w konkursu.

Nagrody dla laureatów konkursu ufundowali: Starosta Powiatu Starachowickiego, p. Piotr Babicki oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach, p. Kazimierz Mądzik. Pozostałe nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników konkursu ufundowane zostały przez Goethe Institut oraz wydawnictwa Nowa Era, Macmillan/Hueber, Pearson, LektorKlett.

Poczęstunek dla uczestników i zaproszonych gości zagwarantowali organizatorzy. Przepyszne, domowe wypieki ufundował także p. Marek Zaczek, właściciel piekarni SMAK w Starachowicach oraz rodzice uczniów z klasy I D.

Organizatorzy konkursu już teraz zapraszają wszystkich  miłośników języka niemieckiego do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku, który skierowany już będzie do uczniów szkół podstawowych. Naprawdę warto, bo …Deutsch ist trendy.

Click edit button to change this text.