Dwoje reprezentantów II LO i przedstawicieli Samorządu Szkolnego, Oliwia Mroczkowska oraz Janek Szczych razem z opiekunką p. Dominiką Gorzkowską uczestniczyli 26 września w Świętokrzyskim Kongresie Samorządów Uczniowskich.

Celem Kongresu było zwiększenie efektywności działań samorządów uczniowskich, zachęcenie młodzieży do zaangażowania w działania swoich społeczności szkolnych i lokalnych,a także budowanie świadomości obywatelskiej.

Spotkanie było okazją do dyskusji oraz wymiany dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania samorządów uczniowskich.

Organizatorami Kongresu był Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki.