Szkolne spotkania z kosmologią

Kosmologia to nauka o kosmosie. Ambicją kosmologów jest zrozumieć, jak powstał, jak funkcjonuje obecnie i jak będzie zmieniał się Wszechświat. Kosmologia to nauka trudna. Jej gruntowne poznanie wymaga syntezy wiedzy z różnych dziedzin matematyki, fizyki klasycznej i kwantowej, fizyki relatywistycznej i nierelatywistycznej oraz pewnych obszarów chemii.

Kosmologia była głównym tematem wykładów dla uczniów klas matematyczno – fizycznych II LO wygłoszonych przez profesora Tomasza Płazaka z AGH. Spotkanie z panem profesorem odbyło się 30 marca. Było to już ósme spotkanie z rzędu. Wcześniej w zajęciach z kosmologii uczestniczyli uczniowie zaangażowani w projekt edukacyjny „e-fizyka”,  nasi olimpijczycy z zakresu fizyki oraz uczniowie obecnej klasy IIB. Profesor Płazak potrafi opowiadać o trudnych zagadnieniach kosmologicznych w sposób przystępny, a jednocześnie głęboki. Wiele publikacji adresowanych do uczniów przedstawia tą tematykę w sposób nadmiernie uproszczony, aż do granic przekłamania. Autorzy takich publikacji uważają, że pełna wiedza kosmologiczna przekracza możliwości pojęciowe ucznia szkoły średniej.
Profesor Płazak ceni dociekliwy umysł młodego słuchacza i ma pewność płynącą z doświadczenia, że jest on stanie wiele zrozumieć. Tylko trzeba w odpowiedni sposób przygotować porcję wiedzy adresowaną do ucznia. W tym przygotowywaniu i przedstawianiu wiedzy kosmologicznej pan profesor jest mistrzem.  Największą nagrodą za uważne słuchanie jego wykładów jest świadomość, że bardzo wiele się zrozumiało, że horyzonty pojmowania świata uległy wyraźnemu poszerzeniu. Profesor mówi w sposób ciekawy i przystępny, logikę wywodu łączy z emocjonalnym, niemal dziecięcym zachwytem prawami natury. Nie dziwi więc, że słuchacze doświadczają subiektywnego zjawiska dylatacji czasu pojęcia zresztą z dziedziny kosmologii – półtoragodzinne wykłady  mijają zbyt szybko. Pojęcia zasady kosmologicznej, przesunięcia ku czerwieni, promieniowania reliktowego i BIG BANGU przestają być tajemniczymi hasłami dla elitarnej grupy wtajemniczonych, a stają się istotnym fragmentem rzetelnej, przemyślanej wiedzy.