XII Starachowickiego Konkursu Twórczości Literackiej

pod hasłem: ,,Rodzino, stań się tym, czym jesteś’’

Konkurs przeznaczony jest dla trzech grup wiekowych, od lat wzbudza zainteresowanie wśród młodych literatów i poetów. Głównym celem literackiego konkursu jest propagowanie znaczenia więzi rodzinnych, rozbudzenie literackiego potencjału wśród młodzieży , uwrażliwienie społeczeństwa na piękno  języka ojczystego.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wyróżniono dwie podkategorie: poezja oraz proza. Laureatką konkursu w kategorii poezji została uczennica klasy trzeciej: Magdalena Wojtachnio. W prozie najlepsza okazała się uczennica klasy pierwszej Karolina Seweryn. Opiekunem merytorycznym uczennic była pani Anna Pacek.

Ważnym punktem spotkania stało się wystąpienie  Alicji  Zanijat. Starachowicka  poetka cytując fragmenty wierszy uczestników, podkreśliła różnorodność, bogactwo emocjonalne oraz autentyczność liryków.

Gratulujemy!!!