W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyła się uroczystość nagrodzenia najlepszych absolwentów  szkół ponadgimnazjalnych  powiatu starachowickiego. Jej uczestnikami byli wyróżnieni Absolwenci, ich Rodzice, Wychowawcy i Dyrektorzy szkół.

Najlepszym Absolwentem  II Liceum  Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2016/2017 jest wychowanek pani mgr Izabeli  Gębarskiej z klasy matematyczno – fizycznej Aleksander Szczepański.

Nagrody najlepszym Absolwentom wręczyli pani Danuta Krępa Starosta Starachowicki i pan Marek Pawłowski Wicestarosta. Listy gratulacyjne otrzymali także Rodzice i Wychowawcy nagrodzonych. Aleksander od 1 października rozpocznie studia  informatyczne na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!