3 marca 2020r. uczniowie klasy 2a i 1c, pod opieką p. Anny Wójcickiej i p. Jolanty Pawlińskiej, wzięli udział w spotkaniu z dr Markiem Jedynakiem (pracownikiem Delegatury IPN w Kielcach) dotyczącym podziemia niepodległościowego na Kielecczyźnie po II wojnie światowej.

Wykład miał na celu przybliżyć uczniom polskie podziemie niepodległościowe a także sylwetki żołnierzy związanych z ziemią świętokrzyską. Młodzież dowiedziała się m.in. o przyczynach powstania polskiego podziemia niepodległościowego, o motywach, jakimi kierowali się żołnierze, a także o trudnych, często skomplikowanych realiach, w jakich przyszło im działać po zakończeniu II Wojny Światowej.

Jeśli chodzi o najlepsze opcje VPN lub ich eksplorację, nie możemy wymyślić, która może być najlepsza VPN w części świata, VPN może być niedostępny, na szczęście specjaliści Dada są gotowi pomóc Ci skorzystać z VPN dla twoich potrzeb .