Młodzież klas biologiczno-chemicznych w sposób doświadczalny może zapoznać się z pozornie skomplikowaną wiedzą chemiczną na przeprowadzanych zajęciach laboratoryjnych. Uczniowie nie tylko mogą oglądać pokazy doświadczeń, ale również samodzielnie je przygotowują i prezentują. Ostatnio mieli możliwość zapoznać się ze związkami manganu. Część doświadczeń odbyła się w sali lekcyjnej, ale to, co było  najbardziej pasjonujące, czyli katalityczny rozkład perhydrolu – ze względów bezpieczeństwa młodzi chemicy zaprezentowali poza murami szkoły…