W związku z dużym zainteresowaniem naszych uczniów konkursami o tematyce pożarniczej po raz kolejny młodzież naszej szkoły miała okazję wziąć udział w pokazach sprzętu pożarniczego oraz ratownictwa medycznego zorganizowanego w Komendzie Straży Pożarnej w Starachowicach. Prezentacja odbyła się 14 czerwca a zorganizowała ją dla klas pierwszych realizujących w tym roku szkolnym przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa pani Monika Rudzka nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa. Obszerną wiedzą na temat sprzętu pożarniczego oraz udzielania pierwszej pomocy w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia podzielili się z uczniami klas pierwszych strażacy z miejscowej komendy .

Młodzież II LO mogła posłuchać na temat udzielania pierwszej pomocy przy zatruciach , omdleniach , zadławieniach oraz jak postępować przy złamaniach czy oparzeniach . Były również ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo – oddechowej i transportowania poszkodowanych . Na koniec odbyła się pogadanka o zasadach profilaktyki pożarowej oraz pokazy standardowego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu wozu strażackiego. Zainteresowanie młodzieży było duże w związku z czym mamy nadzieję powtórzyć podobne pokazy w przyszłym roku. Opiekunami młodzieży w czasie wyjścia były Monika Rudzka i Beata Banaszkiewicz -Wąs.