Drodzy Uczniowie!

Już za kilka dni wracamy do szkoły. Chcemy, żeby to był przyjazny powrót zarówno dla Was jak i Nauczycieli. Wszyscy mamy jakieś obawy związane z tym, jak po tylu miesiącach nauki zdalnej odnajdziemy się w szkolnej rzeczywistości.
W rozmowach z Gronem Pedagogicznym i Samorządem Uczniowskim zostały ustalone zasady, którymi będziemy się kierować.
– Pierwsze dni po powrocie do szkoły wykorzystujemy na integrację – spacery, rozmowy, wyjście na lody, ognisko, zajęcia w ogrodzie szkolnym, zabawy integracyjne, zajęcia rozwijające kreatywność. Czekamy także na Wasze pomysły, jak odbudować nasze relacje.
– Nie sprawdzamy wiedzy z okresu zdalnego nauczania.
– Nie sprawdzamy zeszytów, notatek i kart pracy na oceny. Jednak pamiętajcie, że notatki to pomoc dla Was, że będziecie wracać do zagadnień z roku 2020/2021 przygotowując się do matury, więc powinniście uzupełnić notatki dla własnego dobra przez wakacje.
– Możecie spodziewać się sprawdzianów z takich zagadnień/działów, których omawianie rozpoczęło się w okresie zdalnej nauki a zakończy się w czasie nauki stacjonarnej.
– Bieżące zagadnienia mogą także podlegać ocenianiu.
–  Nauczyciele, w miarę potrzeb, mogą przeprowadzać diagnozy ( nie na ocenę) z całości omawianych zagadnień w celu określenia, jakie elementy podstawy programowej wymagają powtórzenia lub powtórnego wyjaśnienia oraz samodzielnego dopracowania.

Grono Pedagogiczne chce wspólnie z Wami łagodnie wkroczyć w progi naszej szkoły!

WSZYSCY POSTARAJMY SIĘ, ŻEBY TO NAPRAWDĘ BYŁ PRZYJAZNY POWRÓT DO SZKOŁY!

DO ZOBACZENIA!