W poniedziałek w murach Dwójki odbył się wielki koncert charytatywny. Słowo „wielki” jest tu uzasadnione, tak ze względu na ilość uczestników jak i przyświecający mu cel. Postanowiliśmy wesprzeć zbiórkę pieniędzy na leczenie pana Marka Falkiewicza.  Wspólnie z kolegami z samorządu uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego podjęliśmy się organizacji wspólnego koncertu. Zebranie jak najwyższej kwoty stało się dla nas kwestią priorytetową. Do naszej inicjatywy włączyli się również koledzy z III Liceum Ogólnokształcącego. Organizacja przedsięwzięcia, na którą mieliśmy tylko tydzień i która wymagała ścisłej współpracy trzech szkół, nie była łatwa, ale staraliśmy się zadbać o każdy szczegół. W końcu, w poniedziałek zgromadziło się na naszej hali sportowej blisko 1000  uczniów z trzech liceów wraz z opiekunami. Kolejni wykonawcy z każdej szkoły zagrzewali publiczność do wspólnej zabawy. Wszystkie wykonania były niezwykle profesjonalne a świetnie brzmiały dzięki pomocy w nagłośnieniu ze strony Starachowickiego Centrum Kultury. W repertuarze nie zabrakło wszystkim znanych, polskich hitów, disneyowskiego akcentu ani utworów, przy których popada się w chwilę zadumy. Samorządy przygotowały również zabawy z udziałem publiczności – jednak najbardziej wszystkich rozruszała „Macarena”. Całe przedsięwzięcie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników.  Na zakończenie podziękowanie organizatorom, uczestnikom i wszystkim ofiarodawcom złożyli dyrektorzy szkół: Tadeusz Szczepański i Dariusz Lipiec. I najważniejsze. Dzięki tym działaniom wszystkie 3 szkoły zebrały łącznie  kwotę 9201zł, którą przekazaliśmy na konto fundacji wspierającej leczenie Pana Marka. Za ten gest wszystkim darczyńcom gorąco dziękujemy. Razem możemy więcej!