Dyrektor II LO informuje, że składanie i weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się w szkole pierwszego wyboru według obowiązującego wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w powiecie starachowickim harmonogramu rekrutacji. Określa on poszczególne etapy prac jak:

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

Data rozpoczęcia: 2018-05-14  od godziny 09:00:00                                 Data zakończenia: 2018-06-20 do godziny 15:00:00

Weryfikacja wniosków kandydatów/uczniów

Data rozpoczęcia: 2018-05-14   od godziny 09:00:00                               Data zakończenia: 2018-07-09  do godziny 1 1:00:00

 Kandydat i jego rodzic / opiekun prawny, do momentu zakończenia  etapu rejestracji tj. do 20.06.2018 ma prawo dokonywania zmian lub wycofania wniosku RÓWNIEŻ JUŻ ZWERYFIKOWANEGO PRZEZ SZKOŁĘ .