Dla ułatwienia procesu rekrutacji przygotowaliśmy dla Was krótki poradnik. Zapraszamy!

  1. Załóż swoje konto na stronie internetowej swietokrzyskie.edu.com.pl wybierając czy jesteś uczniem 8-klasy szkoły podstawowej, czy uczniem 3-klasy gimnazjum Możesz to zrobić od 13 maja 2019.

Zapamiętaj (ewentualnie zapisz) swój login (identyfikator) i hasło.

  1. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Ważna jest kolejność zaznaczanych oddziałów w poszczególnych szkołach. Określa ona Twoje preferencje wyboru oddziału i szkoły. Te, na których zależy Ci najbardziej umieść w pierwszej kolejności.  Pamiętaj, że Twoje szanse na  zostanie uczniem Dwójki, będą tym większe, im więcej proponowanych oddziałów w II LO wskażesz na początku listy swoich wyborów. Wydrukuj wniosek, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś do sekretariatu szkoły w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy.

Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.

Zrób to do 25 czerwca 2019, do godziny 15:00

Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów i szkół

WAŻNE!!!

Zgodnie z regulaminem obowiązującym wszystkie szkoły ponadpodstawowe w powiecie starachowickim Kandydat i jego rodzic / opiekun prawny, do momentu zakończenia  etapu rejestracji tj. do 25.06.2019r. do godziny 15:00 ma prawo dokonywania zmian  preferencji włącznie z wycofaniem złożonego wniosku RÓWNIEŻ JUŻ ZWERYFIKOWANEGO PRZEZ SZKOŁĘ!

  1. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o szczególnych osiągnięciach. Zanieś kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru.

Zrób to do 25 czerwca 2019, do godziny 15:00.

  1. 16 lipca 2019, od godziny 14:00 możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany.
  2. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w II LO, dostarcz do sekretariatu szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty. Powinieneś to zrobić do 24 lipca 2019, do godziny 15:00.

Życzymy Ci powodzenia w procesie rekrutacji i mamy nadzieję, że od 1 września będziesz uczniem naszej szkoły!