Samorząd Uczniowski II LO na dzień przed wyborami do nowej kadencji postanowił zorganizować ogólnoszkolną debatę uczniowską. W tym roku postanowiliśmy, aby wszyscy uczniowie mieli szansę osobiście poznać kandydatów, ich program wyborczy oraz zadać pytania. Uczniowie klas pierwszych, drugich oraz trzecich mieli szansę wysłuchać pięciu kandydatów na przewodniczącego SU na osobno zorganizowanej debacie. Kandydaci kolejno przedstawiali swoje sylwetki oraz pomysły, które chcą zrealizować  jako przedstawiciele wszystkich uczniów. Każdy z kandydatów wyróżnił się swoją własną wizją, charakterem, osobowością, temperamentem czy poczuciem humoru. Pytania, które padły ze strony uczniów dotyczyły organizacji imprez szkolnych, organizacji miejsca do wypoczynku dla uczniów spędzających czas przed i po lekcjach w szkole, jak również dlaczego kandydaci uważają, że nadają się na liderów.

W tym roku szkolnym kandydatami do Samorządu Uczniowskiego byli: Karolina Frycz, Przemysław Bzymek, Wiktoria Dróżdż, Nicola Szymańska, Dominik Ogórek oraz Paulina Kosterna.

Moderatorem debaty była Dominika Chmielewska, która z racji swojego doświadczenia w organizacji i prowadzeniu debat na terenie miasta, kierowała dyskusję oraz mobilizowała kandydatów do udzielania odpowiedzi na nurtujące młodzież zagadnienia.

Mamy nadzieję, że debata wyborcza na stałe zagości w harmonogramie szkoły i wpisze się jako ważne działanie samorządowe w skali mikro. To ważne, aby móc i umieć zabrać głos publicznie w ważnych dla społeczności tematach.