O godzinie 9 wszyscy wraz ze swoimi rodzicami i nauczycielami stawiliśmy się na parkingu hotelu Europa, aby zapakować bagaże do autokarów i krótkim spotkaniem rozpocząć podróż do Wiecznego Miasta.
Zaraz po gorącym powitaniu wszystkich zgromadzonych, głos zabrał Andreas Hoeffmann. Niespodzianką dla nas było połączenie telefoniczne ks. arcybiskupem Zygmuntem Zimowskim, Honorowym Patronem naszego wyjazdu. Z powodu choroby arcybiskup nie mógł nam towarzyszyć w podróży, lecz udzielił wszystkim uczestnikom swojego błogosławieństwa.