„Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean”   ( I. Newton)

29 września 2020r. miała miejsce uroczystość ślubowania klas pierwszych. W obecności Dyrekcji Szkoły, wychowawców i przedstawicieli klas starszych uczniowie zobowiązali się darzyć szacunkiem pracowników szkoły, dbać o jej dobre imię oraz cechować się nienaganną postawą wobec koleżanek i kolegów. Przysięga dotyczyła również należytego zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań, dbania o rozwój duchowy, fizyczny i przestrzegania zasad zawartych w Statucie II Liceum Ogólnokształcącego. Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Patrona Szkoły- Stanisława Staszica.

Wszystkim uczniom klas pierwszych życzymy wielu sukcesów.