W dniu 03.12.2014 odbyło się spotkanie profilaktyczne poświęcone HIV i AIDS. W spotkaniu tym udział wzięły wszystkie klasy drugie oraz zaproszeni goście. Uczniowie klasy IE i IIIA przedstawili krótki program artystyczny na temat zakażenia wirusem HIV. Następnym punktem programu było bardzo pouczające spotkanie z panem Romanem Latoszyńskim z fundacji „Res humanae”. Najbardziej aktywni w rozmowie uczniowie dostali nagrody. Spotkanie zakończyło się gromkimi brawami, a uczniowie wrócili na lekcje bogaci w nową wiedzę i doświadczenia…