Nasza szkoła dołączyła do innowacyjnego, Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”. Sztuka filmowa ma skłonić uczniów do poruszania tematów ważnych i trudnych zarazem.

Projekt „KinoSzkoła”, to nagrodzona przez Polski Instytut Sztuki Filmowej pozaszkolna forma edukacji, której celem jest wsparcie uczniów w rozwoju ich kompetencji medialnych i społecznych na wszystkich poziomach nauczania poprzez kontakt ze starannie wybranymi dziełami polskiej i światowej sztuki filmowej. Projekt za cel stawia sobie również wsparcie w kształtowaniu postaw empatycznych młodzieży, pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego świata.

W minionym tygodniu klasa humanistyczna pod opieką pani Anny Pacek uczestniczyła w drugim seansie całorocznego cyklu pt. „Filmowe drogowskazy”. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w Kinie „Kultura”. Każda odsłona projektu, to pretekst do poruszenia innego zagadnienia związanego z tematyką profilaktyczno – społeczną, jak np. hierarchia wartości a presja społeczna, w pułapce nałogów, ochrona prywatności w mediach społecznościowych, świat rzeczywisty sterowany przez świat wirtualny…

Każdy seans poprzedzony jest wprowadzeniem do tematu. Dzięki prelekcjom prowadzonym przez uważnych edukatorów, uczniowie mają możliwość poruszać tematy ważne, choć niejednokrotnie trudne. Po zakończeniu seansu wychowawcy mogą kontynuować dyskusję w klasie w oparciu o otrzymane materiały edukacyjne.