29 lutego 2020r. odbyła się XV edycja Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego „W świat z niemieckim”. Konkurs ten organizowany jest od 2005 roku przez II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach pod patronatem Starosty Powiatu Starachowickiego oraz pod Honorowym Patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. W bieżącym roku szkolnym konkurs skierowany był wyłącznie do uczniów szkół podstawowych.

Zgodnie z założeniami pomysłodawczyni i organizatora tego przedsięwzięcia, nauczycielki j. niemieckiego w „Staszicu” –  p. Katarzyny Gutowskiej – Lipiec – celem konkursu jest popularyzowanie języka niemieckiego w powiecie starachowickim, a tym samym motywowanie młodych ludzi do jego nauki, podnoszenie ich umiejętności językowych czy uświadomienie im roli języka niemieckiego we współczesnym świecie. Swoją wiedzę z tego przedmiotu uczniowie mogą wykorzystać podczas organizowanych przez II LO wymian młodzieżowych ze szkołami w Herdecke, Aurich, Vechcie a także projektów językowo-edukacyjnych.

W bieżącym roku szkolnym do konkursu zgłosiło się 16 szkół  podstawowych z powiatu starachowickiego.  W etapie szkolnym, który odbył się 17.01.2020r. wzięło udział  37 uczniów. Ich zadaniem było rozwiązanie testu gramatyczno-leksykalnego. Do etapu powiatowego zakwalifikowało się 24  uczniów.

W sobotę 29.02.2020r., w budynku II LO w Starachowicach, odbył się II etap konkursu. Przybyłą do II LO grupę wraz z opiekunami powitali organizatorzy, w tym uczniowie klasy II D. Wraz z licealistami i wicedyrektorem szkoły p. Norbertem Kutyłą uczestnicy konkursu zwiedzili  szkołę.

II etap konkursu składał się z 2 części: pisemnej i ustnej. Test pisemny sprawdzał podstawowe sprawności językowe m.in.: rozumienie tekstu słuchanego, pisanego, poziom wiedzy z gramatyki, leksyki, a także wiedzę dotyczącą krajów niemieckiego obszaru językowego.Do części ustnej komisja konkursowa zakwalifikowała 10 uczniów. Każdy z nich miał do wykonania 2 zadania: opis obrazka oraz 1 reakcję językową.

Jury w składzie :

  1. Katarzyna Gutowska-Lipiec
  2. Joanna Banaszkiewicz-Opiła
  3. Iwona Bidzińska
  4. Aneta Cieśla-Pedryc
  5. Aneta Grudzień
  6. Bernadeta Ryś
  7. Ewa Telec
  8. Jolanta Wiśniewska
  9. Agnieszka Zatorska

oceniło wiedzę uczniów i podało następujące wyniki:

I miejsce – Aniela Jeziorska ze Szkoły Podstawowej w Szerzawach (opiekun: p. Bernadeta Ryś).

II miejsce –  Malwina Szmiłyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Starachowicach (opiekun: p. Aneta Grudzień),

III miejsce – Bartłomiej Szwagrzyk ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Starachowicach. (opiekun: p. Ewa Telec)

IV miejsce –  Małgorzata Niewczas ( SP w Tychowie Nowym, op.: p. Aneta Cieśla-Pedryc)

V miejsce –  Lena Bobkiewicz ( SP w Parszowie, op.: p. Iwona Bidzińska)

VI miejsce –  Adrian Kurek ( SP nr 13, op.: p. Jolanta Wiśniewska)

VII miejsce –  Karolina Pocheć ( SP nr 13, op.: p. Jolanta Wiśniewska)

VIII miejsce –  Julia Kułaga ( SP w Wąchocku , op.: p. Iwona Bidzińska)

IX miejsce –  Katarzyna Niewczas ( SP w Lubieni op.: p. Joanna Banaszkiewicz-Opiła)

X miejsce – Jan Opiła ( SP nr 12, op.: p. Aneta Grudzień)

Uczestnicy konkursu odebrali z rąk wicedyrektora II LO, p. Norberta Kutyły, nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Nagrodzeni zostali także nauczyciele j. niemieckiego, którzy przygotowywali swoich podopiecznych do w/w konkursu.

Nagrody dla laureatów konkursu ufundowali: Starosta Powiatu Starachowickiego Piotr Babicki oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach p. Kazimierz Mądzik. Pozostałe nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników konkursu ufundowane zostały przez wydawnictwa Nowa Era i Macmillan/Hueber.

Poczęstunek dla uczestników i zaproszonych gości zagwarantowali organizatorzy. Przepyszne, domowe wypieki ufundował p. Marek Zaczek, właściciel piekarni SMAK w Starachowicach oraz mama Izy z klasy II D, za co bardzo dziękujemy.

Organizatorzy konkursu już teraz zapraszają wszystkich miłośników języka niemieckiego do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku. Warto, bo …Deutsch ist in J