NAJWAŻNIEJSZE SĄ SŁOWA!

W tym roku hasłem przewodnim Tygodnia Kultury Języka Polskiego były słowa Umberto Eco : Kto czyta książki, żyje podwójnie.

Uczniowie naszej szkoły przez cały tydzień mogli uczestniczyć w ciekawych spotkaniach „ z językiem polskim”. Spotkania te były zorganizowane w różnorodnej formie: konkursy, wystawy, prelekcje, prezentacje pasji i talentów. To wyjątkowe przedsięwzięcie  ma na celu uświadomienie roli języka ojczystego w życiu człowieka i narodu, propagowanie kultury języka w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie estetyki i formy wypowiedzi w sytuacjach codziennych oraz publicznych.

Laureatami zostali:

Konkurs Twórczości Własnej:

I miejsce: Anna Pacek – kl. IIe

II miejsce: Magdalena Wojtachnio – kl. Ic

Konkurs Recytatorski

I miejsce: Adrianna Głuszek – kl. Ia

II miejsce: Klaudia Kruk kl.Ia, Patrycja Mirota – kl. Ia

III miejsce: Anita Janus kl. I d, Wojciech Tarczoń kl. Ib

Konkurs Krasomówczy

I miejsce: Dominika Gawlik kl. Ib

II miejsce: Filip Kowal kl.Ic

III miejsce: Wojciech Szerszeń kl. Ib

Mistrzem Poprawnej Polszczyzny została: Michalina Sobczyk z klasy Ia,

Mistrz Ortografii: Wiktoria Krzemińska z klasy IIe.

Zwieńczeniem obchodów Tygodnia była  sesja popularnonaukowa. Zaproszeni uczniowie klas pierwszych i drugich  mieli okazję wysłuchać wykładu pod tytułem: Miłosz ob i polska kultura kresowa. Prelekcję wygłosił Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Krzysztof Zajas, który podkreślał, że  dla wielu autorów Kresy pozostawały krainą lat dzieciństwa, urastały do rangi mitycznej Arkadii, utraconego bezpowrotnie raju.

„Wileńszczyzna, Nowogródczyzna, Galicja, Wołyń, Podole, Wilno, Krzemieniec, Lwów – właśnie te przestrzenie wyznaczały wschodnią granicę Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Tereny te powiększając znacznie granice Polski, otwierały równocześnie obszerny rozdział w historii kultury polskiej, która wzbogaciła się o wielonarodowościowe wątki. Niezwykła uroda, egzotyka i bogactwo wschodnich ziem od samego początku fascynowały i inspirowały twórców do utrwalenia obrazu Kresów w literaturze. Na popularność tematyki kresowej miał bez wątpienia wpływ fakt, że wielu rodzimych twórców przyszło właśnie tam na świat, jak chociażby Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki czy Czesław Miłosz. Kresowe pochodzenie upoważniało w szczególności tych autorów do tworzenia mitu Kresów w literaturze polskiej”.

Uczniowie byli pod takim wrażeniem sposobu przekazywania wiedzy przez Pana Profesora, że nawet nie zwrócili uwagi na to, że czas wykładu dawno minął, słuchacze po prostu chcieli więcej!