28 kwietnia 2023 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Starachowicach odbyło się uroczyste pożegnanie klas czwartych. Maturzyści Staszica po czterech latach wspólnie spędzonego czasu w murach szkoły, ostatni raz spotkali się ze swoimi wychowawcami oraz koleżankami i kolegami z klas młodszych. Tradycją naszej szkoły jest symboliczne spotkanie klas trzecich z maturzystami. Młodsi koledzy, każdego roku przygotowują niespodziankę w postaci skromnych prezentów, życząc tym samym, sukcesów na egzaminie dojrzałości. Następnie odbyła się oficjalna uroczystość, podczas której Dyrektor Szkoły, życzyła tegorocznym absolwentom zdania matury, dostania się na wymarzone studia i najprostszych ścieżek życiowych. Dyrekcja wyróżniła maturzystów, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen, ale także reprezentowali szkołę w różnych dziedzinach.

 Stypendia, statuetki i dyplomy maturzyści otrzymali za:

– najwyższą średnią w szkole

– bardzo dobre wyniki w nauce w latach 2019-2023

– godne reprezentowanie szkoły w olimpiadach i konkursach przedmiotowych

– działalność artystyczną

– działalność artystyczną i zaangażowanie w życie szkoły w latach 2019-2023

– działalność społeczną i zaangażowanie w życie szkoły w latach 2019-2023

– zaangażowanie w życie szkoły w latach 2019-2023

– godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych w latach 2019-2023

Serdecznie wszystkim gratulujmy ukończenia szkoły i życzymy, aby Wasze plany zrealizowały się, a decyzje, które będziecie podejmować w dorosłym życiu, pozwoliły Wam osiągnąć sukces.