Informuję  Absolwentów klas 8 i ich rodziców, że w rekrutacji uzupełniającej. t.j. od 26 lipca b.r. będzie prowadzony nabór do klasy o profilu matematyczno – geograficznym z rozszerzonym językiem obcym. Wszystkich zainteresowanych Absolwentów zachęcam do niezwłocznego składania podań o przyjęcie do tej klasy w sekretariacie szkoły

Dyrektor Szkoły