V Uroczysty Kongres  Polonistów i Bibliotekarzy to wyjątkowe ogólnopolskie spotkanie wokół edukacji polonistycznej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, w którym uczestniczyły panie polonistki z naszej szkoły. Tematy tegorocznego spotkania, które odbyło się 2 grudnia, to m.in.:
-Kierunek zmian w języku polskim w przełożeniu na konkretną lekcję języka polskiego.
-Zmiany struktur komunikacyjnych języka polskiego wobec współczesnych przemian technologicznych.
-Współczesny język polski w mowie i w piśmie.

Podczas spotkania wystąpili poloniści praktycy, a także postaci znane ze świata mediów, m.in. prof. zw. dr hab. Tadeusz Zgółka, prof. zw. dr hab. Halina Zgółkowa, dr hab. Michał Rusinek, a także Bartek Chaciński, Tomasz Sianecki, Katarzyna Stoparczyk oraz wielu innych doświadczonych ekspertów.

Mamy nadzieję, że to wyjątkowe spotkanie wzbogaci warsztat polonistyczny naszych nauczycieli.