W dniu 22 stycznia odbył się w szkole wykład dr Marka Jończyka z kieleckiej delegatury IPN na temat: „stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1943 z uwzględnieniem rzezi wołyńskiej”. Wykład był efektem współpracy jaką nauczyciele historii II LO nawiązali z IPN. W wykładzie wzięli udział uczniowie klas humanistycznych (IA, IIA i IIIA). Prelekcja wzbogacona została prezentacją multimedialną oraz filmem dokumentalnym nawiązującym do problematyki. Wykład spotkał się z dużym zainteresowanie wśród młodzieży, ponieważ temat jest rzadko poruszany. Spotkanie pozwoliło uczniom poszerzyć wiedzę na temat trudnych relacji polsko-ukraińskich.