W sobotę, 9 kwietnia odbyła się druga edycja powiatowego konkursu przyrodniczego „Z przyrodą za pan brat” organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica . Patronat nad nim objął Starosta Powiatu Starachowickiego pan Dariusz Dąbrowski, zaś Patronat Honorowy sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty pan Kazimierz Mądzik. W zmaganiach konkursowych 18 adeptów wiedzy z zakresu biologii i chemii walczyło o laur pierwszeństwa. Wszyscy zaprezentowali bardzo wysokie kompetencje przedmiotowe udowadniając zarazem, że są powodem do dumy swoich nauczycieli i szkół, które reprezentowali.
Po sprawdzeniu prac Jury konkursu ogłosiło wyniki:
I miejsce zajęła Julia Walkowska ze Społecznego Gimnazjum STO w Starachowicach – zdobywczyni III lokaty w poprzedniej edycji konkursu
II miejsce wywalczył Dominik Szydełko z Gimnazjum nr 1 w Starachowicach
III miejsce ex aequo Jan Wawszczak i Bartłomiej Sikorski ze Społecznego Gimnazjum STO w Starachowicach.
Cenne nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Starachowickiego oraz Kuratora Oświaty w Kielcach wręczyła uczestnikom przedstawicielka Zarządu Powiatu   pani Elżbieta Kita. Dyplomy uczestnikom i ich nauczycielom – członkom Komisji Konkursowej wręczył Tadeusz Szczepański – Dyrektor II Liceum. Organizacją konkursu zajęli się nauczyciele biologii i chemii w II LO  panie: Rozalia Furmanek, Beata Kidoń, Beata Banaszkiewicz-Wąs i pan Cezary Wójtowicz.