12 lipca 2016 zmarł po wielomiesięcznych zmaganiach z chorobą nowotworową Jego Ekscelencja Arcybiskup Zygmunt Zimowski, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Chorych i Duszpasterstwa Służby Zdrowia,  biskup senior Diecezji Radomskiej, współpracownik trzech papieży.

Mottem posługi pasterskiej Abpa Zygmunta Zimowskiego były słowa „Non ministrari sed ministrare” – „Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć”. Niestrudzenie przez całe swoje życie starał się służyć i pomagać. I wtedy gdy podjął starania, by w jego rodzinnym Kupieninie powstał Dom Radosnej Starości im. Jana Pawła II, i wtedy, gdy w roku 2009 zwróciliśmy się do Jego Ekscelencji z prośbą o błogosławieństwo w przygotowaniach do wielkiej wyprawy całej społeczności II Liceum do Rzymu „Śladami Jana Pawła II”, naszej szkolnej pielgrzymki do grobu Papieża Polaka. Punktem kulminacyjnym pobytu w Rzymie była audiencja generalna u papieża Benedykta XVI, modlitwa przy grobie Jana Pawła II, ale także msza Św. w bazylice Św. Piotra odprawiona specjalnie  dla naszej społeczności szkolnej i koncelebrowana przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Zimowskiego.

Ksiądz Zimowski nie opuścił nas także podczas organizacji naszej drugiej szkolnej wyprawy do Rzymu w roku 2015, obejmując także ten wyjazd swoim Honorowym Patronatem. Łączył się z nami w modlitwie, ale także telefonicznie: podczas spotkania organizacyjnego uczniów, rodziców, nauczycieli z panem Hansem Höffmannem w hali sportowej naszej szkoły. Wtedy jeszcze, mimo choroby jego głos popłynął do nas z Watykanu, dodając nam siły i radości w naszych przygotowaniach. Po raz ostatni usłyszeliśmy jego głos z głośników 7 marca 2015 roku. Zadzwonił do nas w dniu naszego wyjazdu do Rzymu, chwilę przed tym, zanim ruszyły autokary.  Z powodu choroby Jego Ekscelencja nie mógł nam towarzyszyć w podróży, lecz udzielił wszystkim uczestnikom swojego błogosławieństwa. Jego głos, choć słaby był przepełniony radością i dumą, że ponownie tylu młodych ludzi wybiera się w podróż do grobu Jana Pawła II.

Jesteśmy wdzięczni za Dar Obecności księdza Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego w życiu naszej szkolnej społeczności.