Katarzyna Nowak z klasy II c (biologiczno- chemicznej) zajęła II miejsce w etapie wojewódzkim XXVII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.  W ramach przygotowań do olimpiady Kasia przeprowadziła lekcje w naszym liceum, szkole podstawowej w Krynkach oraz w Liceum Sportowym w Starachowicach. W formie zajęć sportowych i ciekawej prezentacji pokazuje zależność między aktywnością fizyczną a dietą.  Jej działania zostały docenione przez komisję w Kielcach przyznaniem maksymalnej liczby punktów.  W części pisemnej,  która obejmowała wiedzę z zakresu biologii, dietetyki, pierwszej pomocy i historii PCK też zaprezentowała się bardzo dobrze.

Gratulujemy!!!