18 grudnia nasi „humaniści” z klasy 2a i 1f, pod opieką swoich nauczycielek historii, p. A. Kwiecień i p. A. Wójcickiej, po raz drugi odwiedzili mury UJK by pogłębić swoją wiedzę w ramach III edycji projektu Uniwersytetu Edukacji Obywatelskiej.

Tym razem temat spotkania dotyczył „Globalnego ocieplenia”, które w ostatnim czasie stało się (dosłownie) palącym problemem. Podczas wystąpień prelegentów  młodzież próbowała odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie:  czy to zjawisko jest faktycznie prawdą czy być może mitem? Po wykładzie przyszła pora na dyskusję. Uczniowie szkół średnich wymieniali poglądy na ten temat,  zastanawiali się jak w najbliższych dziesięcioleciach może zmienić się nasz świat oraz podawali sposoby przeciwdziałania zjawisku.

Ważnym wątkiem był aspekt historyczny, a w zasadzie wpływ pogody na przebieg i wynik działań zbrojnych, czego przykładem może być kampania napoleońska czy wojna niemiecko – radziecka prowadzona w latach 1941 – 1943.

Po 2 godzinnym spotkaniu, młodzież pełna wątpliwości a zarazem motywacji do wykonania „małych kroków” w kierunku ochrony klimatu,  wróciła do Starachowic.