Przedostatni dzień roku szkolnego geografowie z 2D (mat-geo) ,  pod opieką nauczyciela prof. Katarzyny Orłowskiej spędzili  na zajęciach terenowych. Tym razem celem było wykonanie odkrywki glebowej. Ze względu na trudny teren zadanie nie było łatwe i wymagało sporo wysiłku. Płytko zalegająca skała macierzysta nie pozwoliła jednak na wykonanie wzorcowej odkrywki .  Wydobyte odłamki białego piaskowca  stały się materiałem poglądowym wykorzystanym do szybkiej powtórki  typów genetycznych skał. Zajęcia w terenie były okazją do innego spojrzenia na naukę , ale też do wspólnego grillowania i łapania promieni  słonecznych.