Nowy numer konta Rady Rodziców:

75 12 40 22 81 1111 0011 0355 5710  Bank Pekao