6 czerwca 2018 klasa II B (mat – fiz) wraz z wychowawcą dr Jackiem Orzechowskim i prof. Elżbietą Orzechowską gościli w Akademii Górniczo Hutniczej.  Wędrując chodnikami kopalni ćwiczeniowej AGH poznawali specyfikę działalności związanej z pozyskiwaniem surowców.  Mogli sprawdzić, jak rozwój techniki wpływa na wydajność pracy górników  i pomaga uczynić ją bezpieczniejszą. A że rozwój technologiczny bierze swój początek w osiągnięciach z zakresu nauk ścisłych, udali się na wystawę doświadczeń interaktywnych. Tam każdy z nich mógł osobiście odczuć na własnej skórze działanie praw fizyki.   Czy możliwa jest praca telewizora zanurzonego w cieczy?  Czy drobnej budowy uczennica może wygrać zawody w przeciąganiu liny z trzema silnymi kolegami? Jak powstaje tornado? Czy można siłą woli zmusić przedmiot do zanurzenia pod wodę? Czy  ruch po dłuższym torze musi zabrać więcej czasu? Czy można bezpiecznie wypoczywać na łożu, z którego sterczy 40 tysięcy gwoździ czubkami w górę? Oto niektóre z pytań, na które licealiści z Dwójki poszukiwali odpowiedzi przeprowadzając   doświadczenia.  Nad bezpieczeństwem i prawidłowym przebiegiem eksperymentów czuwał dr Paweł Janowski z AGH.