17 września 2021r.  uczniowie klas pierwszych, w obecności Dyrekcji Szkoły, wychowawców, nauczycieli i przedstawicieli klas starszych, złożyli uroczystą przysięgę.

Od tego momentu stali się pełnoprawnymi licealistami. Jesteśmy pewni, że postarają się wypełnić słowa swojego przyrzeczenia. A to oznacza, że zaangażują się w pełni w rozwijanie swoich talentów, zdobywanie wiedzy, przygotowanie do życia dorosłego i pracy dla dobra Ojczyzny.

Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Stanisława Staszica – patrona szkoły oraz pamiątkowymi zdjęciami z wychowawcami klas.

Witamy w społeczności „Dwójki”.