Miło nam poinformować, że w dorocznym ogólnopolskim rankingu liceów 2015 prowadzonym od wielu lat przez miesięcznik „Perspektywy” nasza szkoła uplasowała się na

1 pozycji  w Starachowicach 

16 pozycji w Województwie Świętokrzyskim

 Tym samym, jesteśmy  jedyną szkołą z terenu miasta i powiatu ujętą w tym renomowanym rankingu edukacyjnym!!!