Czy można być jednocześnie uczniem i studentem? Czy można jednocześnie brać udział w lekcji i zajęciach akademickich? Czy można jednocześnie poznawać program podręczników szkolnych i realizować swoje projekty badawcze?  W poniedziałek takiemu połączeniu aktywności szkolnej i akademickiej   z powodzeniem stawili czoła uczniowie z IB -naszego mat -fizu pod opieką nauczyciela matematyki w  II LO pani Beaty Żeber–  i pana Jacka Orzechowskiego -doktora fizyki, nauczyciela Dwójki. Uczestniczyli w specjalnie dla nich zaplanowanych zajęciach  na  renomowanej krakowskiej uczelni -Akademii Górniczo – Hutniczej. Rozpoczęli je od wizyty w uczelnianym laboratorium  na Wydziale Fizyki Technicznej i Informatyki Stosowanej. Wysłuchali niezwykle ciekawego  wykładu dr. Pawła Janowskiego poświęconego promieniotwórczości i energetyce jądrowej, połączonego z badaniem promieniotwórczości przedmiotów codziennego użytku.  Mogli również skonfrontować dwie skrajne postawy ludzi wobec promieniotwórczości: paniczny lęk przed wszelkim promieniowaniem z zupełnym lekceważeniem zagrożenia oddziaływaniem silnych źródeł promieniotwórczych.  Po wykładzie uczniowie udali się do Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii. Mogli tu zobaczyć, w jaki sposób  najbardziej fundamentalne badania naukowe zmieniają się w nowoczesną technologię użytkową. Inżynierowie AGH umożliwili naszym uczniom wgląd w najbardziej sekretne aspekty budowy atomów oraz sposoby zmuszania ich do prac, których zwykle nie wykonywały. Jeszcze nie tak dawno wiedza o istnieniu atomów pozwalała wyjaśnić wiele zjawisk w otaczającej nas materii, ale niewyobrażalną rzeczą była bezpośrednia obserwacja atomów. Teraz oprócz niej potrafimy budować struktury złożone z kilkunastu atomów – nanocząsteczki. Umiemy też tworzyć układy elektroniczne o niezwykłych możliwościach stosowane w aparaturze laboratoryjnej, urządzeniach komputerowych i nanomedycynie.  Poniedziałkowe spotkanie można uznać za namiastkę wielkiej przygody, jaką jest życie poświęcone badaniom naukowym.  Było nam bardzo niezwykle miło spotkać wśród goszczących nas uczonych Absolwentkę naszego Staszica panią dr inż. Katarzynę Berent.