19 czerwca 2019 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Zgromadzeni na hali sportowej uczniowie wysłuchali przemówienia pana dyrektora Tadeusza Szczepańskiego, który pogratulował im uzyskanych wyników, życzył bezpiecznych i udanych wakacji.

Pan dyrektor wręczył dyplomy i stypendia uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Najwyższą średnią w szkole uzyskał Stanisław Sokołowski z klasy I B. Stypendia i dyplomy otrzymali również uczniowie za reprezentowanie szkoły w olimpiadach i za sukcesy sportowe. Było to w sumie kilkadziesiąt osób. Dyrektor szkoły wyróżnił także troje uczniów za 100% frekwencję: Izabelę Młudzińską z klasy II D, Joannę Imielską z klasy I A i Alberta Orczyka z klasy II B. Otrzymali oni dyplomy i nagrody książkowe.

W trakcie uroczystości odczytany został list od przewodniczącej Rady Rodziców, pani Katarzyny Papaj. Głos zabrała również przewodnicząca Samorządu Szkolnego – Iga Stępniewska.

Na zakończenie uroczystości uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną „ The Best 2018/2019” obrazującą najważniejsze, najzabawniejsze wydarzenia z życia klas. Wprawiła ona wszystkich w wyśmienity nastrój.

Nad całością uroczystości czuwała pani Beata Jasiak

Udanych wakacji!!