W ramach obchodów Święta Patrona Szkoły II Liceum  Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica zorganizowało wspólnie z Muzeum Przyrody i Techniki szkolną konferencję naukową poświęconej sylwetce Stanisława Staszica  „Ze Staszicem w tarczy” w 190 rocznicę śmierci Staszica i  w 200 rocznicę utworzenia Akademii Górniczej w Kielcach. Wśród zaproszonych Gości obecni byli Starosta Powiatu Starachowickiego pan Dariusz Dąbrowski i pani Grażyna Małecka, Dyrektor ZSZ nr2 w Starachowicach. W konferencji udział wzięli również przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Iłży oraz studenci Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Rolę gospodarza pełnił Dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki, pan Paweł Kołodziejski.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Tadeusza Szczepańskiego – Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach podkreślające wizjonerstwo i nowatorstwo działań Staszica. Studentki z Koła Naukowego AGH przedstawiły realizowany przez nie projekt „Świętokrzyskie – Śladami Stanisława Staszica. Trasa turystyczno-dydaktyczna”. Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Iłży zaprezentowali interesujący program kabaretowy. Sylwetkę Patrona, jego dorobek literacki, naukowy i gospodarczy przedstawiła w obszernym referacie Dominika Gawlik uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach Interesującym akcentem dopełniającym konferencję był wernisaż wystawy „Akademia Górnicza w Kielcach” ze zbiorów Muzeum Historii Kielc, którą otworzył pan Bartłomiej Tambor – pracownik Muzeum Historii Kielc.