W piątek, 16 października 2015 roku uczniowie z klasy IC  wzięli udział w biciu rekordu w resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Impreza odbyła się w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach i miała charakter ogólnopolski. Akcja była odpowiedzią na Deklarację Parlamentu Europejskiego z 2012 roku, w której państwa członkowskie wskazywały zasadność  ustanowienia Europejskiego Tygodnia Podnoszenia Świadomości o Problemie Nagłego Zatrzymania Krążenia.  Takie wydarzenia popularyzują wiedzę w zakresie poprawnego wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej i przede wszystkim pokazują jak udzielać pierwszej pomocy. Może dzięki temu i Ty uratujesz czyjeś życie?