W dniu 1 marca odbyła się w naszej szkole wyjątkowa lekcja historii – uroczysty apel z okazji przypadającego na ten dzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Apel miał charakter montażu słowno- muzycznego poświęconego polskim żołnierzom podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego którzy po wojnie nie pogodzili się z naszą zależnością od ZSRR , nie złożyli broni walcząc dalej o suwerenność naszego państwa. W czasie uroczystości przybliżona została młodzieży historia żołnierzy niezłomnych,  sylwetki najbardziej znanych żołnierzy wyklętych m.in : Witolda Pileckiego czy Danuty Siedzikówny  ps.  Inka , działalność oraz represje jakie ich spotykały ze strony ówczesnych władz. Mieliśmy okazję wysłuchać wzruszających wierszy

np.,, Ostatni list do Matki ,, oraz piosenek m.in. ,,Biały Krzyż,, ,,Gdzie są kwiaty z tamtych lat ,,Epitafium dla majora Ognia” czy ,, Miejmy nadzieję ,, które nawiązywały  tematycznie do tamtych wydarzeń. Cała uroczystość przebiegała w bardzo podniosłej i nastrojowej atmosferze . Apel przygotowali uczniowie z klas 1 B, 2B, 2 A, 3A  a opiekunem uczniów była pani  Monika Rudzka. Uroczystość była dla młodzieży  ciekawą  lekcją historii najnowszej oraz wzruszającym przeżyciem artystycznym. Całość uzupełniały prezentacje multimedialne tematycznie nawiązujące do losów  polskiego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego po wojnie oraz dekoracje przygotowane specjalnie na tę uroczystość.