3 marca 2018 roku już po raz XIII odbył się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów „W świat z niemieckim”.

Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Starachowickiego,  zaś patronat honorowy Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Zgodnie z założeniami pomysłodawczyni i organizatora tego przedsięwzięcia, nauczycielki j. niemieckiego w „Staszicu” – p. Katarzyny Gutowskie – Lipiec – celem konkursu jest propagowanie języka niemieckiego w powiecie starachowickim, a tym samym motywowanie uczniów do jego nauki, podnoszenie ich umiejętności językowych, a także uświadomienie im roli języków obcych we współczesnym świecie.

XIII edycja konkursu przebiegała dwuetapowo. Do konkursu zgłosiło się 9 szkół gimnazjalnych z powiatu starachowickiego. W etapie szkolnym, który odbył się 23.11.2017r. wzięło udział aż 66 uczniów z 7 gimnazjów powiatu starachowickiego, co świadczy o bardzo dużym  zainteresowaniu młodzieży językiem niemieckim. Wśród szkół, które przystąpiły do pierwszego etapu konkursu należy wymienić: Gimnazjum Społeczne, Gimnazja Nr 1, 2, 4 w Starachowicach, a także Gimnazja w Chybicach,  Mircu i Szerzawach. Gimnazjaliści napisali w swoich placówkach szkolnych test gramatyczno-leksykalny, który wyłonił 25 uczniów do etapu na szczeblu powiatowym.

W sobotę 3 marca 2018 roku rozpoczęła się rywalizacja o finałowe miejsca. Przybyłych gimnazjalistów i ich opiekunów powitali organizatorzy oraz tegoroczni maturzyści II LO z klasy III A i III C: Julka, Natalia, Maciek i Hubert, którzy z ochotą i zaangażowaniem zadbali o miłą atmosferę w tym ekscytującym dla gimnazjalistów dniu.

Uczestnicy konkursu pod opieką wicedyrektora szkoły p. Norberta Kutyły zwiedzili szkołę oraz rozegrali mecz w piłkę siatkową.

II etap konkursu składał się z 2 części: pisemnej i ustnej. Test pisemny sprawdzał rozumienie tekstu słuchanego, pisanego, poziom wiedzy z gramatyki, wiedzę dotyczącą krajów niemieckiego obszaru językowego oraz umiejętność pisania w języku niemieckim.

Do części ustnej komisja konkursowa zakwalifikowała 12 uczniów. Każdy z nich miał do wykonania 3 zadania: opis obrazka, 2 reakcje językowe oraz wypowiedź na podany w zestawie temat.

Jury w składzie :

  1. Katarzyna Gutowska-Lipiec ( II LO)
  2. Aneta Grudzień ( Gimnazjum nr 1)
  3. Ewa Telec (Gimnazjum nr 2)
  4. Beata Kozłowska ( Gimnazjum nr 4)
  5. Adam Stanik ( Gimnazjum Społeczne)
  6. Bernadeta Ryś (Gimnazjum w Szerzawach)
  7. Aneta Cieśla-Pedryc ( Gimnazjum w Mircu) wyłoniło laureatów konkursu.

Zwycięzcą XIII edycji konkursu „W świat z niemieckim” została Marta Ziewiec z Gimnazjum nr 1 w Starachowicach (nauczyciel – p. Aneta Grudzień). II miejsce zajął Stanisław Sokołowski z Gimnazjum Społecznego w Starachowicach (nauczyciel – p. Adam Stanik), III miejsce przyznano Agacie Niewczas ze szkoły w Mircu (nauczyciel – p. Aneta Cieśla-Pedryc). IV miejsce wywalczyła Marta Wojteczek ze szkoły w  Szerzawach (nauczyciel – p. Bernadeta Ryś), zaś na V. miejscu uplasowała się Julia Cebula z Gimnazjum Społecznego w Starachowicach ( nauczyciel p. Adam Stanik).

Kolejne miejsca zajęli: Zuzanna Biesiadecka z Mirca, Karolina Żłobecka i Wiktor Rymarczyk  z Gimnazjum nr 4, Justyna Izak z Gimnazjum nr 2, Antoni Ronduda z Gimnazjum Społecznego, Jakub Rudzki i Natalia Ślażyńska z Gimnazjum nr 2.

Gimnazjaliści, biorący udział w konkursie odebrali z rąk przedstawiciela Starostwa Powiatu Starachowickiego p. Moniki Nowak oraz dyrektora II LO p. Tadeusza Szczepańskiego nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Nagrodzeni zostali także nauczyciele j. niemieckiego, którzy przygotowywali swoich podopiecznych do ww. konkursu.

Nagrody dla laureatów konkursu ufundowali: Starosta Powiatu Starachowickiego p. Danuta Krępa oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty p. Kazimierz Mądzik. Nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników konkursu ufundowane zostały także przez wydawnictwa Nowa Era, Macmillan oraz Instytut Goethego w Krakowie.

Słodki poczęstunek dla uczestników i zaproszonych gości zagwarantowali inicjatorzy konkursu. Organizatorzy już teraz zapraszają wszystkich miłośników języka niemieckiego do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku. Naprawdę warto, bo …Deutsch ist trendy!