Z wizytą w SGGW w Warszawie

W ostatnim dniu przed feriami uczniowie klas biol-chem wzięli udział w laboratoriach pt. „Fizjologia barwników roślinnych”, które odbyły się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Oprócz pogłębienia wiedzy z tematyki fotosyntezy mogli poćwiczyć pracę z pipetą automatyczną, a także poznali w praktyce powszechne i przydatne techniki laboratoryjne, jak spektrofotometria czy wirowanie. Uczestnicy zajęć podziwiali również piękne okazy dzbaneczników- roślin owadożernych. Opiekunami młodzieży były mgr Agnieszka Kucharska i mgr Dominika Gorzkowska. To się nazywa praktyka laboratoryjna, dziękujemy!