Bozony i fermiony, hadrony i mezony, gluony i taony, bozon Higgsa i bozon Z… A do tego jeszcze Wielki Zderzacz Hadronów.

To wszystko brzmi bardzo skomplikowanie. Może to po chińsku? Ktoś, kto pierwszy raz spotyka się z fizyką cząstek elementarnych może dostać zawrotów głowy. Można mieć wrażenie, że  to obszar dostępny tylko największym uczonym z renomowanych ośrodków akademickich. „Zwykły śmiertelnik” powinien dać sobie spokój z tak złożonymi problemami.

Tymczasem uczniowie z klasy 2B naszego Liceum wzięli udział w Międzynarodowych Warsztatach Fizyki Cząstek Elementarnych. Z sukcesami, choć również z niemałym trudem odkrywali cząstki, które rozpadają się po jednej kwadrylionowej sekundy. Pewnie nie daliby sobie z tym rady, gdyby nie wykłady ekspertów Instytutu Fizyki Jądrowej im. prof. Henryka Niewodniczańskiego PAN oraz nowoczesne komputery. Warsztaty odbywały się jednocześnie w Rzeszowie, Bańskiej Bystrzycy w Słowacji, Orsay we Francji, Lund w Danii i CERN na przedmieściach Genewy. Współpraca wszystkich ośrodków była możliwa dzięki łączom internetowym.

Serdecznie dziękujemy organizatorom czyli CERN, IFJ PAN z Krakowa oraz ALO/WSIiZ z Rzeszowa.